Het product is toegevoegd aan je winkelwagen.

Bekijk je winkelwagen

Als je verder klikt op onze website, ga je er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat jou interesseert. Als je geen cookies accepteert, kun je geen video's bekijken of content delen op sociale media. Meer informatie of Cookies zelf instellen, klik hier.

Cart icon
Inloggen
Cart icon

Garantievoorwaarden

8 artikelen
 • Phatfour garantievoorwaarden

  Op alle producten van Phatfour zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen de garantie ziet.

 • Artikel 1 - Garantie

  1. Phatfour garandeert dat de Phatfour bikes vrij zijn van constructie-en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
  2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Phatfour bike.
  3. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
  4. De garantie is niet overdraagbaar.
  5. De garantie termijn gaat in op de dag van levering na akkoord en ontvangst van levering.
 • Artikel 2 - Garantieperiode

  1. Voor de Phatfour bike frames geldt een garantie termijn van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
  2. Het verlies van kleur van het zadel valt niet onder de garantie,dit kan optreden door dagelijks gebruik en / of externe factoren zoals UV straling, vocht en warmte.
  3. Voor de Phatfour bike spatborden geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
  4. Voor alle elektrische onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
  5. Voor alle overige onderdelen, met uitzondering van de in artikel 2.7 genoemde onderdelen, geldt een garantietermijn van 1 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.
  6. Voor alle accessoires geldt een garantie termijn van 6 maanden op constructie- en/of materiaalfouten.
  7. Op onderdelen die aan slijtageonderhevig zijn,zoalsbanden,ketting, kettingbladen, kabels en remblokken, wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
  8. OpdePhatfourbikeshowmodellengeldt50%vandegarantietermijnvande hierboven benoemde garantieperiodes.
 • Artikel 3 - Garantie-uitsluitingen

  In de navolgende gevallen vervalt de garantie: a. De bike heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon) na 3 maanden of 300 km na levering een eerste onderhoudsbeurt gekregen. b. De Phatfour heeft niet aantoonbaar (met factuur/bon)na uitvoer eerste controlebeurt jaarlijks een onderhoudsbeurt gekregen. c. Als de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage, dat wil zeggen montage die afwijkt van de bijgeleverde montage instructie, die tevens te vinden is op de website. d. Onjuisten/of onzorgvuldig gebruik van de Phatfour bike dat niet overeenkomstig de bestemming is, o.a.: i. Met volle belading op- en afrijden van stoepranden;
  ii. Tegen stoepranden aanrijden;
  iii. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht. e. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificaties van de betreffende bike of zijn onjuist gemonteerd. f. Indien het bewijs van eigendom niet aanwezig is. g. Bijconstateringdatdemaximumsnelheidvan25km/hisaangepast. h. Bij belasting zadel met meer dan 120kg. i. Bij belasting bagagedrager met meer dan 25 kg. j. In geval van schade, ontstaan ten gevolge van een ongeval of een ander van buiten komend onheil.

 • Artikel 6 - Aansprakelijkheid

  1. Een door Phatfour gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Phatfour ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Phatfour Bikes strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden en/ of de toepasselijke algemene voorwaarden van Phatfour.
 • Artikel 5 - Indienen van een claim onder de garantie

  1. Claims onder deze garantie dienen per e-mail onder vermelding van ordernummer, framenummer en foto van het betreffende onderdeel te worden ingediend bij Phatfour. Op deze manier kan Phatfour beoordelen of er sprake is van een garantiegeval.
  2. Phatfour zal binnen redelijk termijn declaim erkennen of afwijzen. Mocht het redelijkerwijs niet mogelijk zijn om het defect te beoordelen zonder de Phatfour bike in ‘levende’ lijve te aanschouwen zal er in samenspraak met de eigenaar naar een passende oplossing worden gezocht.
  3. Alvorens een vervangend product op te sturen kan Phatfour eisen dat het bewuste product eerst ter beoordeling naar Phatfour wordt opgestuurd. Aan de hand van deze beoordeling kan Phatfour besluiten dat het product niet onder de garantievoorwaarden valt of een vervangende product opsturen.
  4. Kosten van transport van de Phatfour bike en/of onderdelen van en naar Phatfour komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
  5. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Phatfour voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.
 • Artikel 4 - Arbeidskosten op onderdelen in geval van garantie

  1. Gedurende de garantie periode zullen alle onderdelen, waarvan door Phatfour is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Phatfour worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar, indien van de eigenaar verwacht mag worden dat het te vervangen onderdeel zelf gemonteerd kan worden.
  2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal-en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende twee jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van Phatfour.
 • Artikel 0 - PhatFour garantie

  Onderhoud bepaalt de levensduur van iedere fiets, dus ook van jouw bike. Voer een eerste controlebeurt uit na 300 km of binnen 3 maanden na aankoop van jouw bike om de garantie te behouden. Onderhoud kun je laten uitvoeren door onze Phatfour- monteurs of door een erkende fietsenmaker. Bewaar de bonnen van de fietsenmaker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud. De kosten voor de eerste controlebeurt wordt vergoed mits deze is uitgevoerd bij een door Phatfour aangesloten dealermonteur.

Help

2 artikelen
 • Amsterdam // Alex de mobiele fietsenmaker

  Mobiele Service

  Locatie: Amsterdam
  Website: www.fietsenmaker-amsterdam.nl
  Contactgegevens: +316 53 50 69 14
  Email adres: alex@fietsenmaker-amsterdam.nl
  Openingstijden:

  • Elke dag bereikbaar
 • Wat te doen als je motor hapert?

  In 99 van de 100 gevallen heeft de sensor, bij de trapas aan de rechterkant, geen contact meer met de draaischijf. De draaischijf moet een constante afstand van 3mm hebben ten opzichte van de sensor. De draaischijf zit los en kan je handmatig verstellen. Mocht het probleem niet opgelost zijn dan kun je contact met ons opnemen via de chat of via mail. Dan zullen we z.s.m. te hulp staan.

Verkooppunten

12 artikelen
 • Zeist // RIJWIELPALEIS ZEIST

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Voorheuvel 70 - 74, 3701 JG Zeist
  Website: www.hetrijwielpaleis.nl
  Contactgegevens: 030 6914063

  Openingstijden:

  • DI 08:30 - 18:00
  • WO 08:30 - 18:00
  • DO 08:30 - 18:00
  • VR 08:30 - 18:00
  • VR Avond 19:00 - 21:00
  • ZA 08:30 - 17:00
 • Amsterdam // Free Wheely

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Buitenveldertselaan 32, 1081 AA Amsterdam
  Website: www.freewheely.nl
  Contactgegevens: 023 55 19 525
  Openingstijden:

  • DI 09:00 - 18:00
  • WO 09:00 - 18:00
  • DO 09:00 - 18:00
  • ZA 09:00 - 17:00
 • Amsterdam // Wiel tot Wiel

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Jan Pieter Heijestraat 154-160, 1054MK Amsterdam
  Website: http://www.wieltotwiel.nl/
  Contactgegevens: 020 685 0633
  Openingstijden:

  • DI 10:00 - 18:00
  • WO 10:00 - 18:00
  • DO 10:00 - 18:00
  • VR 10:00 - 18:00
  • ZA 10:00 - 17:00
 • Amsterdam // Hutspot

  Verkooppunt

  Adres: Van Woustraat 4, 1073 LL Amsterdam
  Website: www.hutspot.com
  Contactgegevens: 020 223 1331
  Openingstijden:

  • MA 10:00 - 19:00
  • DI 10:00 - 19:00
  • WO 10:00 - 19:00
  • DO 10:00 - 19:00
  • VR 10:00 - 19:00
  • ZA 10:00 - 19:00
  • ZO 12:00 - 18:00
 • Amsterdam // Bro-Cycle

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Ruysdaelstraat 34, 1071 XA Amsterdam
  Website: www.bro-cycle.com
  Contactgegevens: +31 6 38146105
  Openingstijden:

  • VR 10:00 - 18:00
  • ZA 10:00 - 18:00
  • ZO 10:00 - 18:00
 • Amstelveen // E-bikeWorld

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Amsterdamseweg 410, 1181 BT Amstelveen
  Website: www.e-bikeworld.nl
  Contactgegevens: +31 (0)20 362 70 14
  Openingstijden:

  • MA 09:00 - 18:00
  • DI 09:00 - 18:00
  • WO 09:00 - 18:00
  • DO 09:00 - 18:00
  • VR 09:00 - 18:00
  • ZA 10:00 - 17:00
  • ZO GESLOTEN
 • Groningen // Spaak

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Oude Boteringestraat 66, 9712 GN Groningen
  Website: www.spaak.cc
  Contactgegevens: 050 211 3828
  Openingstijden:

  • MA 08:30 - 18:00
  • DI 08:30 - 18:00
  • WO 08:30 - 18:00
  • DO 08:30 - 18:00
  • VR 08:30 - 18:00
  • ZA 09:30 - 18:00
  • ZO 09:30 - 18:00
 • Haarlem // Django's Bikeshop

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Koningstraat 19-21, 2011 TB Haarlem
  Website: www.djangosbikeshop.nl
  Contactgegevens: 06 – 18337330

  Openingstijden:

  • DI 10:00 - 18:00
  • WO 10:00 - 18:00
  • DO 10:00 - 18:00
  • VR 10:00 - 18:00
  • ZA 10:00 - 18:00
  • ZO 12:00 - 17:00
 • Haarlem // De Fietskamer

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Kleine houtweg 5-z, 2012CA Haarlem
  Website: www.defietskamer.nl
  Contactgegevens: 023-844-0551

  Openingstijden:

  • DI 09:00 - 18:00
  • WO 09:00 - 18:00
  • DO 09:00 - 18:00
  • VR 09:00 - 18:00
  • ZA 10:00 - 17:00
  • ZO 10:00 - 17:00
 • Hilversum // Antilope

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Koningsstraat 6, 1213 AX Hilversum
  Website: www.antilope.nl
  Contactgegevens: 035 624 9102
  Openingstijden:

  • DI 08:30 - 18:00
  • WO 08:30 - 18:00
  • DO 08:30 - 20:00
  • VR 08:30 - 18:00
  • ZA 09:00 - 17:00
 • Heemskerk // Voltes

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Lijnbaan 21-K, 1969 NB Heemskerk
  Website: www.voltes.nl
  Contactgegevens: 085 00 131 51
  Whatsapp: 06 820 50 161
  Openingstijden:

  • MA 08:00 - 17:30
  • DI 08:00 - 17:30
  • WO 08:00 - 17:30
  • DO 08:00 - 17:30
  • VR 08:00 - 17:30
  • ZA 10:00 - 19:00
 • Amsterdam // Bicicare

  Verkoop- & servicepunt

  Adres: Willem de Zwijgerlaan 4, 1056JE Amsterdam
  Website: www.bicicare.nl
  Contactgegevens: 020-3419713

  Openingstijden:

  • MA 08:00 - 16:00
  • DI 09:00 - 18:00
  • WO 09:00 - 18:00
  • DO 09:00 - 18:00
  • VR 09:00 - 18:00
  • ZA 10:30 - 17:30